post by admin | 0 comment

Uplatňování DPH v roce 2017

Seminář je určen účetním a ekonomickým pracovníkům všech firem, daňovým, ekonomickým a finančním poradcům, podnikatelům a dalším zkušeným odborníkům z oblasti uplatňování DPH. 

    

Na semináři účastníci budou informováni o změnách v oblasti DPH s připravovanou novelou, která nabude účinnosti od 1. ledna 2017. Podle aktuálního legislativního vývoje budou probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku 2016 (novela ve vazbě na zavedení EET
a novela navazující na změny celních předpisů).  

    

Program:

 • informace o aktuálním stavu zákona o DPH a legislativy EU v oblasti DPH
 • změny v oblasti DPH v roce 2017 – uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost
  přiznat daň, sazby daně, osvobození od daně, uplatnění nároku na odpočet daně
 • kontrolní hlášení – povinnost podání a lhůty, způsob podání, zkušenosti z praxe,
  časté chyby a jejich řešení, specifické typy daňových dokladů, opravné a následné hlášení, změny v sankcích
 • změny v DPH v návaznosti na nový celní zákon
 • časté chyby spojené s režimem přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – nesprávně uplatněný daňový režim, časový nesoulad v důsledku pozdě doručených daňových
  dokladů a faktur
 • nemovité věcí a jejich dodání – změny podmínek pro osvobození od daně
 • uplatňování DPH u vybraných plněních realizovaných v rámci EU, přepočet cizí měny, subdodávky v rámci EU, vybrané obchodní transakce v rámci EU se zaměřením na vznik povinnosti přiznat daň nebo uskutečnění plnění
 • změna ve vymezení obchodního majetku a její důsledky
 • plátci a osoby identifikované, osoby povinné přiznat a zaplatit daň
 • elektronické daňové přiznání a jeho povinné přílohy
 • diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře

 

 

Přednáší:                                  

Ing. Švecová Dagmar
auditorka – firma Audida, s. r. o. Most

Termín:                                      

15. 12. 2016 (čtvrtek)

Místo:                                         

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                     

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:               

1 200 Kč za osobu

Číslo účtu:                                  

Fio banka  2300678357/2010     

Variabilní symbol:                    

450