post by admin | 0 comment

Uplatňování DPH v roce 2019

Seminář je určen účetním a ekonomickým pracovníkům všech firem, daňovým, ekonomickým a finančním poradcům, podnikatelům a dalším zkušeným odborníkům z oblasti uplatňování DPH.      

    

Seminář bude zaměřen na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Dále budou účastníci upozorněni na legislativní novinky a změny v oblasti DPH navrhované pro rok 2019.

    

Program:

 • aktuální stav zákona o DPH a změny v oblasti DPH v roce 2019  (navrženo např. nová pravidla pro poukazy, omezení možnosti zdaňování nájmů, vrácení DPH z nedobytných pohledávek)   
 • vymezení základních pojmů a ustanovení – změny pro rok 2019 a jejich dopady na praktickou aplikaci DPH
 • aktuální problémy týkající se sazeb DPH
 • stanovení místa plnění podle obecných pravidel – změny v oblasti určení místa plnění u vybraných služeb   
 • základ daně, opravy základu daně, odpočtu daně a výše daně – upřesnění pravidel  
 • úprava změny vzniku povinnosti přiznat daň v návaznosti na dostatečnou určitost plnění  
 • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – upozornění na nejčastější chyby, příklady z praxe 
 • nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – změna pravidel pro časový posun
 • rozšíření okolností, za které může příjemce zdanitelného plnění ručit za daň nezaplacenou dodavatelem 
 • vypořádání DPH z manka – prokazování ztráty, zničení, odcizení a postup u zásob a u dlouhodobého majetku  
 • kontrolní hlášení – zkušenosti z praxe, časté chyby a možnosti jejich řešení, sankce za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením  
 • vyplňování údajů do přiznání k DPH ve vazbě na povinnost přiznat daň či plnění z pohledu časového a vazba na kontrolní hlášení  
 •  složitější problematika EET – výjimky a omezení, jak správně postupovat a nechybovat  
 • diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře

 

 

Přednáší:                                  

Ing. Dagmar Švecová
auditorka – firma Audida, s.r.o. Most

Termín:                                      

11. 12. 2018 (úterý)

Místo:                                         

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                     

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:               

1 250 Kč za osobu