post by admin | 0 comment

Uplatňování DPH v roce 2021/2022

Seminář je určen pro účetní a ekonomické pracovníky firem a organizací, které jsou plátci DPH, daňovým, ekonomickým a finančním poradcům, podnikatelům
a dalším zkušeným odborníkům z oblasti uplatňování DPH.              

    

Seminář bude zaměřen na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Dále budou účastníci upozorněni
na legislativní novinky a změny v oblasti DPH pro rok 2022.

    

Program:

 • aktuální stav zákona o DPH a změny v oblasti DPH pro rok 2020 (schválené, případně navrhované) 

 •  vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021 

 • změny týkající se sazeb daně v roce 2021 a 2022

 • změny od 1. 7. 2021 – uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodováním se zbožím za použití elektronického rozhraní, přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty, rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa

 • správa daně v tuzemsku

 • dovoz zboží ze třetích zemí, včetně Velké Británie

 • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží po změnách v roce 2020, včetně dodání zboží do Velké Británie 

 • zvláštní režim pro cestovní službu 

 • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – upozornění na nejčastější chyby, příklady z praxe 

 • opravné daňové doklady 

 • zaměstnanecké benefity –stravování, vzdělávání zaměstnanců, soukromé telefony, dárkové poukázky, prodej zboží za zvýhodněnou cenu, podmínky
  na pracovišti

 • kontrolní hlášení – zkušenosti z praxe, časté chyby a možnosti jejich řešení, sankce za porušení povinností

 • diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře

   

 

 

Přednáší:                                  

Ing. Dagmar Švecová
auditorka – firma Audida, s.r.o. Most

Termín:                                      

24. 11. 2021 (středa)

Místo:                                         

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                     

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:               

1 250 Kč za osobu