post by admin | 0 comment

Uplatňování DPH v roce 2018

Seminář je určen účetním a ekonomickým pracovníkům všech firem, daňovým, ekonomickým a finančním poradcům, podnikatelům a dalším zkušeným odborníkům z oblasti uplatňování DPH.      

    

V průběhu semináře budou posluchači informováni o změnách v oblasti DPH, které nabyly účinnosti 1. července 2017 a jejich praktickém uplatňování. Dále budou účastníci upozorněni na legislativní novinky a změny v oblasti DPH navrhované pro rok 2018.

    

Program:

 • aktuální stav zákona o DPH a změny v oblasti DPH v roce 2018 (schválené, případně navrhované)  
 • vymezení základních pojmů a ustanovení – zpřesnění vybraných definic  
 • podnikání se společníky v rámci společnosti v návaznosti na změnu pravidel dle zákona o DPH a postup dle přechodných ustanovení  
 • stanovení místa plnění podle obecných pravidel – změny v oblasti určení místa plnění u služeb stahujících se k nemovitosti  
 • opravy základu daně, odpočtu daně a výše daně – upřesnění pravidel  
 • úprava změny vzniku povinnosti přiznat daň v návaznosti na dostatečnou určitost plnění  
 • vypořádání DPH z manka – prokazování ztráty, zničení, odcizení a postup u zásob a u dlouhodobého majetku  
 • definice dlouhodobého majetku a nový přístup k leasingu  
 • nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – změna pravidel pro časový posun
 • institut nespolehlivého plátce a nespolehlivé osoby
 • rozšíření okolností, za které může příjemce zdanitelného plnění ručit za daň nezaplacenou dodavatelem 
 • změny v oblasti promíjení pokut za porušení povinností týkajících se kontrolního hlášení  
 • sankce za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením 
 • vyplňování údajů do přiznání k DPH ve vazbě na povinnost přiznat daň či plnění z pohledu časového a vazba na kontrolní hlášení  
 •  složitější problematika EET – výjimky a omezení, jak správně postupovat a nechybovat  
 • diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře

 

 

Přednáší:                                  

Ing. Švecová Dagmar
auditorka – firma Audida, s. r. o. Most

Termín:                                      

14. 12. 2017 (čtvrtek)

Místo:                                         

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                     

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:               

1 250 Kč za osobu

Číslo účtu:                                  

Fio banka  2300678357/2010