post by admin | 0 comment

Uplatňování DPH v roce 2024

Seminář je určen pro účetní a ekonomické pracovníky firem a organizací, které jsou plátci DPH, daňovým, ekonomickým a finančním poradcům, podnikatelům a dalším zkušeným odborníkům z oblasti uplatňování DPH.              

    

Seminář bude zaměřen na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Bude podrobně probrána novela zákona o DPH s plánovanou účinností od 1.1.2024, která přináší zejména změny v sazbách DPH. Dále budou účastníci upozorněni na změny, které začaly být uplatňovány v roce 2023.

 

    

Program:

 • aktuální stav zákona o DPH a změny v oblasti DPH pro rok 2024 (schválené, případně navrhované) 

 • vymezení základních pojmů, princip výpočtu, předmět DPH 

 • změny v sazbách daně v roce 2024 a v uplatňování sazeb daně u jednotlivých položek zboží a služeb

 • zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci plátce

 • registrace plátce a její případné zrušení
 • správa DPH v tuzemsku

 • vymezení místa plnění a uplatňování daně při prodeji zboží na dálku

 • zvláštní režimy – cestovní služby, použité zboží, režim přenesení daňové povinnosti

 • odpočet daně – nárok, podmínky pro uplatnění, oprava
 • daňové doklady – náležitosti, opravy 

 • kontrolní hlášení – změny od 1. 1. 2024, zkušenosti z praxe, časté chyby a možnosti jejich řešení, sankce za porušení povinností

 • podávání daňového přiznání, formulář DPH
 • diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře

   

 

 

Přednáší:                                  

Ing. Dagmar Švecová
auditorka – firma Audida, s.r.o. Most

Termín:                                      

4. 12. 2023 (pondělí)

Místo:                                         

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                     

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:               

1 500 Kč za osobu