post by admin |

Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2016

Seminář je určen pro účetní, podnikatele a finančníky, ekonomické a daňové poradce a všechny, kteří budou zpracovávat daňová přiznání.

 

Seminář posluchače seznámí s aktuální problematikou přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob po všech legislativních změnách v roce 2016 a získané znalosti účastníci zúročí při vyplňování daňových tiskopisů.

 

Program:

Daňové přiznání fyzických osob: 

 • změny ve vyplňování formuláře přiznání DPFO pro rok 2016, jejich rozbor a upozornění
  na případné problémy
 • osvobození pravidelně vyplácených důchodů, prodej obchodního podílu,
  rozdělování příjmů na spolupracující osoby, nezdanitelné části základu daně, změny
  v soukromém životním pojištění a doplňkovém penzijním spoření
 • srážková daň u dohod o provedení práce, změny způsobu uplatňování výdajů, daňové zvýhodnění, školkovné
 • nové výše daňového zvýhodnění na vyživované děti
 • příjmy spoluvlastníků, příjmy z rodinného závodu, příjmy z ležící pozůstalosti
 • příjmy z nájmu – vstupní cena, technické zhodnocení, platby do fondu oprav, hrazení nájemného formou opravy
 • bezúplatné příjmy – příjmy z dědění, darování, majetkového prospěchu
 • ukončení činnosti poplatníka s příjmy

Daňové přiznání právnických osob 

 • rozbor příslušných ustanovení zákona a oblastí, které byly v poslední době novelizovány
 • vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření
 • transformace výsledku hospodaření na základ daně v jednotlivých řádcích daňového
  přiznání
 • složité případy daňově neuznatelných nákladů a nezdanitelných výnosů
 • odčitatelné položky a slevy na dani, výpočet daňové povinnosti a výpočet záloh na další období
 • upozornění na praktické chyby při stanovení základu daně
 • aktuální metodické pokyny, sdělení a informace MF a GFŘ

 

 • jednotlivé situace budou probírány na příkladech
 • účastníci obdrží aktuální podkladové materiály
 • prostor bude věnován diskuzi a dotazům posluchačů

 

 

Přednáší:                                    

Ing. Švecová Dagmar
auditorka – firma Audida, s. r. o. Most

Termín:                                        

16. 2. 2017 (čtvrtek)

Místo:                                           

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                        

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:                 

1 200 Kč za osobu

Číslo účtu:                                    

Fio banka  2300678357/2010

Variabilní symbol:                       

453