post by admin |

Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2017

Seminář je určen pro účetní, podnikatele, ekonomické a daňové poradce a pro všechny,
kteří budou zpracovávat daňová přiznání. 

 

Cílem semináře je upozornit posluchače na důležité změny, které využijí při sestavení daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za kalendářní rok 2017, pomocí praktických příkladů. V rámci semináře budou účastníci pracovat s tiskopisy
daňových přiznání.

 

Program:

Daňové přiznání fyzických osob: 

 • změny ve vyplňování formuláře přiznání DPFO pro rok 2017, jejich rozbor a upozornění
  na případné problémy  
 • změna paušálních výdajů  
 • rozbor příjmů z podnikání  
 • zdanitelné a nezdanitelné příjmy – osvobození u vybraných druhů příjmů  
 • daňové a nedaňové výdaje  
 • opětovná možnost uplatňovat daňové zvýhodnění a slevu na manželku  
 • slevy na předškolní zařízení 
 • slevy u spoření na stáří  
 • příjmy ze spolupráce  
 • osvobození příjmů z cenných papírů  
 • daňová situace při obdržení příjmů z prodeje (rodinných domů, bytů a pozemků)  
 • změna režimu uplatnění výdajů  
 • povinné úpravy základu daně  
 • přerušení nebo ukončení činnosti

Daňové přiznání právnických osob 

 • vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření  
 • rozbor příslušných ustanovení zákona vážících se k jednotlivým účetním operacím  
 • upozornění na praktické chyby při stanovení základu daně  
 • transformace výsledku hospodaření na základ daně prostřednictvím jednotlivých řádků daňového přiznání  
 • složité případy daňově neuznatelných nákladů a nezdanitelných výnosů  
 • odčitatelné položky a slevy na dani  
 • výpočet daňové povinnosti a záloh na další období  
 • informace o aktuálních metodických pokynech MF a GFŘ

 

 • jednotlivé situace budou probírány na příkladech
 • účastníci obdrží aktuální podkladové materiály
 • prostor bude věnován diskuzi a dotazům posluchačů

 

 

Přednáší:                                    

Ing. Švecová Dagmar
auditorka – firma Audida, s. r. o. Most

Termín:                                        

22. 02. 2018 (čtvrtek)

Místo:                                           

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                        

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:                 

1 250 Kč za osobu

Číslo účtu:                                    

Fio banka  2300678357/2010