post by admin |

Praktické uplatňování zákoníku práce v roce 2021 a 2022

Seminář je určen pro personalisty, vedoucí pracovníky, mzdové účetní, podnikatele a pro další zájemce, kteří v rámci svých pracovních povinností
řeší personální a mzdové záležitosti.

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s uceleným přehledem o aktuálním stavu pracovněprávní legislativy v roce 2021 a připravit účastníky aplikovat
tento přehled do praxe. Součástí výkladu budou rovněž informace o změnách
v zákoníku práce pro rok 2022.

 

 

Program:  

 • novela zákoníku práce – účinnost od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021

 • změna dovolené – změna počítání nároku (v hodinách)

 • nově čerpání dovolené ve svátek a převod dovolené na žádost

 • nové sdílené pracovní místo pro kratší úvazky

 • změny u přechodu práv a povinností v pracovněprávních vztazích na jiné zaměstnavatele (změna výpovědi ze strany zaměstnance v souvislosti s přechodem) 

 • změny v odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, omezení jeho sjednatelnosti v podnikatelské sféře

 • upřesnění u pružné pracovní doby (kdy se nepoužije)

 • změna v doručování písemností

 • změna vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání

 • změna průměrného výdělku

 • změny v odškodňování pracovních úrazů a NzP – jednorázové odškodnění pozůstalých a náhrady nákladů pohřbu

 • změny v odměňování platem a u cestovních náhrad

 • vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb z jiných států EU do ČR
  (a naopak), vysílání agenturních zaměstnanců do jiných států EU

 • na konci semináře bude vyhrazen prostor pro řešení nejasností a dotazů

  

 

 

Přednáší:

Ing. Igor Delinčák 
inspektor pro pracovněprávní vztahy

Oblastního inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj

 

Termín:

21. 10. 2021 (čtvrtek)

 

Místo:

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

 

Délka semináře:

od 9.00 do 14.00, prezentace od 8.30 hod.

 

Účastnický poplatek:

1 250 Kč za osobu