post by admin |

Praktické uplatňování zákoníku práce v roce 2017/2018

Seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance, podnikatele a pro další zájemce, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti. 

 

Cílem semináře je podat posluchačům ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2018 a připravit účastníky je aplikovat do praxe. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu stavu legislativy v době jeho konání.

 

Program: 

Změny v pracovněprávních předpisech:

 • zákoník práce – nová definice diskriminace v pracovněprávních vztazích, změny související se změnou občanského zákoníku, ručení za vyslané zaměstnance na území ČR
 • zákon o zaměstnanosti – agenturní zaměstnávání (nové povinnosti pro agentury), nový zákaz výkonu nekolidujícího zaměstnání (vedle evidence uchazeče o zaměstnání) na dohodu
  o provedení práce 
 • zákon o inspekci práce – přestupky na úseku agenturního zaměstnávání a ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců, možnost uložení pokuty za neoprávněné kamerové sledování nebo zjišťování nepovolených údajů 
 • zákon o specifických zdravotních službách – změny některých pravidel při poskytování pracovnělékařských služeb účinné od 1.11.2017

   

Aktuální otázky pracovní doby:

 • základní pojmy  
 • rozvrhování pracovní doby, evidence 
 • práce přesčas – definice, nařizování, zákonné limity, odměňování  
 • práce ve svátek – nařizování, odměňování  
 • odpočinek mezi směnami, odpočinek v týdnu
 • přestávky na oddech a jídlo, bezpečnostní přestávky

   

 • nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákoníku práce, které vedou k postihům
  nebo sankcím
 • na konci semináře bude vyhrazen prostor pro řešení nejasností a dotazů

  

 

Přednáší:

Ing. Igor Delinčák 
inspektor pro pracovněprávní vztahy
Oblastního inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj

 

Termín:

21. 11. 2017 (úterý)

 

Místo:

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

 

Délka semináře:

od 9.00 do 14.00, prezentace od 8.30 hod.

 

Účastnický poplatek:

1 250 Kč za osobu

 

Číslo účtu:

Fio banka 2300678357/2010