post by admin |

Praktické uplatňování zákoníku práce v roce 2019

Seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance, podnikatele a pro další zájemce, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti. 

 

Cílem semináře je podat posluchačům celkový přehled o pracovněprávní legislativě ve stavu platném k datu konání semináře a případných změnách pro rok 2019. Účastníci se seznámí s pracovněprávními vztahy z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance. Výklad bude zaměřen na příklady z praxe.

 

 

Program: 

 

Pracovní doba se zaměřením na evidenci pracovní doby:

 • základní pojmy pracovní doby – směna, přesčas, noční práce, pohotovost, stanovena pracovní doba    
 • evidence pracovní doby (směny, práce v noci, přesčas, pracovní pohotovosti, výkonu práce v době pracovní pohotovosti) – zásady, pravidla, zvláštní případy, uchovávání, archivace  
 • problémové otázky z praxe – rozvržení pracovní doby  
 • další otázky z oblasti pracovní doby – přesčas, svátek, noční práce, odpočinky, přestávky  
 • výkladové problémy v oblasti dovolené a překážek v práci

   

 • nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákoníku práce, které vedou k postihům
  nebo sankcím
 • na konci semináře bude vyhrazen prostor pro řešení nejasností a dotazů

  

 

 

Přednáší:

Ing. Igor Delinčák 
inspektor pro pracovněprávní vztahy

Oblastního inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj

 

Termín:

bude upřesněn na začátku roku 2019

 

Místo:

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

 

Délka semináře:

od 9.00 do 14.00, prezentace od 8.30 hod.

 

Účastnický poplatek:

1 250 Kč za osobu