post by admin |

Praktické uplatňování zákoníku práce v roce 2017

Seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance, podnikatele a další zájemce, kteří se chtějí seznámit se zákoníkem práce a s problémy, které při jeho aplikaci mohou nastat.

Seminář bude zaměřen na výklad vybraných ustanovení zákoníku práce a na připravovanou novelou zákoníku práce v roce 2017. Cílem semináře je podat výkladová stanoviska k jednotlivým změnám a napomoci při řešení problémů s tím spojených. Po absolvování semináře budou mít posluchači ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2017 a budou připraveni je aplikovat do praxe.

 

Program: 

 • legislativní aktuality z pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře
 • hlavní principy novely zákoníku práce
 • dovolená v praktických příkladech – nárok, určení, principy jejího čerpání, krácení, dovolená čerpaná po mateřské dovolené, proplácení nevyčerpané dovolené, nový postup výpočtu dovolené a možnosti jejího převádění
 • nová úprava rozvrhu a evidence pracovní doby – maximální počty směn, nepřetržité odpočinky v týdnu a mezi směnami, práce ve dnech pracovního klidu, pracovní pohotovost, práce v noci
 • práce přesčas – definice, nařizování, omezení, odměňování, práce přesčas ve specifických případech (pružné, nerovnoměrné rozvržení, kratší pracovní doba, konto…)
 • změny v mzdově právní problematice – náhrada mzdy při převedení na jinou práci, průměrný výdělek, příplatky ke mzdě a platu
 • nová úprava podmínek výkonu práce z domova a mimo pracoviště zaměstnavatele
 • nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, sankce a pokuty
 • zjednodušení pravidel pro doručování
 • změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr a nároky zaměstnanců
 • skončení pracovního poměru, úprava hromadného propouštění – povinnost vypracovat sociální plán
 • dostatečný časový prostor bude věnován diskuzi k dané problematice a řešení konkrétních dotazů

  

 

Přednáší:

Ing. Igor Delinčák 
inspektor pro pracovněprávní vztahy
Oblastního inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj

 

Termín:

14. 11. 2016 (pondělí)

 

Místo:

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

 

Délka semináře:

od 9.00 do 14.00, prezentace od 8.30 hod.

 

Účastnický poplatek:

1 200 Kč za osobu

 

Číslo účtu:

Fio banka 2300678357/2010
  

Variabilní symbol:

446