post by admin |

Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2018

Seminář je vhodný pro mzdové účetní, pracovníky ekonomických útvarů, zaměstnavatele
a pro ostatní zájemce o tuto problematiku.  

 

Na semináři účastníci získají komplexní informace o aktuální legislativě a o změnách
v nemocenském a důchodovém pojištění platných od roku 2018. Dále budou posluchačům poskytnuty praktické rady pro řešení konkrétních situací.

 

Program:

 • nemocenské pojištění – změny od 1.1.2018 (nové redukční hranice, způsob poskytování nemocenského, přechodná ustanovení, minimální mzda, maximální vyměřovací základ)
 • nové dávky nemocenského pojištění – od 1.2.2018 otcovská poporodní péče, od 1.6.2018 dlouhodobé ošetřovné
 • náhrady mzdy za nemoc od 1.1.2018
 • předkládání tiskopisů
 • rozhodné období s příklady, podpůrčí doba s příklady 
 • elektronizace předepsaných tiskopisů    
 • exekuce, insolvenční řízení, změny zabavitelných částek, vyplňování předejek 
 • změny OSVČ od 1.1.2018 
 • pojistné poměry – chybovost    
 • zaměstnání malého rozsahu (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti) 
 • vyplňování ELDP, upozornění na chybovost 
 • důchody od 1.1.2018, žádosti o přepočet důchodu
 • diskuze a odpovědi na dotazy posluchačů

 

 Přednáší:                               

Milada Termerová
vedoucí oddělení nemocenského pojištění OSSZ Louny

Ing. Blanka Pleinerová
vedoucí oddělení kontroly OSSZ Louny

Termín:                                   

18. 01. 2018 (čtvrtek)             

Místo:                                       

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                   

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:            

1 250 Kč za osobu

Číslo účtu:                               

Fio banka 2300678357/2010