post by admin |

Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2017

Seminář je vhodný pro mzdové účetní, pracovníky ekonomických útvarů, zaměstnavatele a pro všechny ostatní, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. 

 

Na semináři účastníci získají komplexní informace o aktuální legislativě a o změnách v nemocenském a důchodovém pojištění platných od roku 2017. Dále budou posluchačům poskytnuty praktické rady pro řešení konkrétních situací.

 

Program:

Nemocenské pojištění:

 • aktuální informace z legislativy
 • nové redukční hranice pro náhradu mzdy a nemocenské pojištění
 • zavedení nové dávky nemocenského pojištění – otcovské
 • změna ve stanovení pravděpodobného příjmu, zmírnění podmínek pro nárok na dávky nemocenského pojištění u zaměstnání malého rozsahu
 • povinnosti zaměstnavatelů – účast na nemocenském pojištění zaměstnanců v příkladech, vyplňování a předkládání tiskopisů, e-Podání
 • dávky nemocenského pojištění – podmínky nároku na dávky, výše dávek (jejich výpočet
  a výplata), uplatnění nároku na dávky, stanovení rozhodného období v příkladech
 • pojištění v EU – zaměstnávání cizinců, vysílání zaměstnanců do ciziny, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

Důchodové pojištění:

 • aktuality k datu konání semináře
 • zákon o důchodovém pojištění – vzorový příklad výpočtu důchodu, náhradní doby pojištění, vyloučené doby a jejich hodnocení
 • povinnosti zaměstnavatelů – vedení podkladové evidence, řízení o důchod, ohlašovací povinnost
 • vedení ELDP – vzorové příklady se zaměřením na nejčastější závady
 • podklady pro sepisování žádosti o důchod

Pojistné na sociální zabezpečení:

 • změny v sazbě pojistného a v započitatelnosti příjmů do vyměřovacího základu, splatnost pojistného, postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu, výše maximálního vyměřovacího základu
 • poplatníci pojistného a odvod pojistného
 • přehled o výši pojistného
 • přeplatky a nedoplatky, výkazy nedoplatků, splátky, pokuty a promíjení penále

  

 • posluchačům budou poskytnuty materiály k dané problematice vypracované lektorkami semináře
 • diskuze a odpovědi na dotazy posluchačů

 

 

 

 Přednáší:                               

Milada Termerová
vedoucí oddělení nemocenského pojištění OSSZ Louny

Ing. Blanka Pleinerová
vedoucí oddělení kontroly OSSZ Louny

Termín:                                   

17. 1. 2017 (úterý)             

Místo:                                       

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                   

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:            

1 200 Kč za osobu

Číslo účtu:                               

Fio banka 2300678357/2010  

Variabilní symbol:                  

451