post by admin |

Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2019

Seminář je vhodný pro mzdové účetní, pracovníky ekonomických útvarů, zaměstnavatele a pro ostatní zájemce o tuto problematiku.  

 

Na semináři účastníci získají komplexní informace o aktuální legislativě a o změnách v nemocenském a důchodovém pojištění platných od roku 2019. Dále budou posluchačům poskytnuty praktické rady pro řešení konkrétních situací.

 

Program:

 • informace o změnách v přijatých zákonech a jejich dopad na nemocenské a důchodové pojištění
 • nemocenské pojištění – změny od 1.1.2019 (nové redukční hranice, způsob výplaty dávek nemocenského pojištění, přechodná ustanovení)
 • otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřovné – obecné informace o nároku a výpočtu
 • náhrada mzdy za nemoc – nové redukční hranice, výpočet, pojistné (maximální vyměřovací základ, minimální mzda)
 • pojistné poměry – problematika zaměstnání malého rozsahu, DPP, chybovost
 • exekuce, insolvenční řízení, změny nezabavitelných částek, vyplňování předejek   
 • změny OSVČ od 1.1.2019 
 • důchody od 1.1.2019   
 • předkládání tiskopisů (e-podání), RO s příklady, podpůrčí doba s příklady
 • evidenční listy důchodového pojištění v roce 2019 a jejich vyplňování s využitím vzorových příkladů a důrazem na nejčastější chyby
 • diskuze a odpovědi na dotazy posluchačů

 

 Přednáší:                               

Ing. Blanka Pleinerová 
vedoucí oddělení kontroly OSSZ Louny

Bc. Kateřina Hrazdírová
vedoucí oddělení nemocenského pojištění OSSZ Louny

Termín:                                   

17. 01. 2019 (čtvrtek)             

Místo:                                       

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                   

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:            

1 250 Kč za osobu