post by admin |

Zdaňování mezd a ostatních příjmů ze závislé činnosti

Jednodenní seminář je určen pro mzdové účetní všech typů zaměstnavatelských organizací, podnikatele a ostatní odborníky, kteří chtějí získat ucelený přehled o ročním zúčtování příjmů ze závislé činnosti.  

 

Cílem semináře je podat informace o aktuálních problémech ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 a připravovaných novinkách ve zdaňování mezd s hlavním zaměřením na praktické příklady. Pozornost bude také věnována ročnímu zúčtování a vyplňování tiskopisů.

 

Program:

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti:

 • zdaňování příjmů zaměstnanců  
 • splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění  
 • příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření  
 • zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti – způsob prokazování nároků  
 • příjmy, které nejsou předmětem daně
 • příjmy osvobozené od daně, daňové benefity
 • daňové úlevy na invaliditu 
 • povinnosti zaměstnavatele při vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti – zvláštní sazba daně, záloha na daň  
 • náležitosti mzdového listu a návaznost na účetnictví

 

Roční zúčtování za rok 2018:

 • roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance  
 • slevy na dani – sleva na vyživovanou manželku a na umístění dítěte v předškolním zařízení 
 • zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do základu daně  
 • rozdílné postupy plátců daně při zdaňování příjmů nerezidentů 
 • lhůty pro provedení ročního zúčtování záloh
 • výpočet roční daňové povinnosti zaměstnance za rok 2018      
 • změny v tiskopisech daně z příjmů ze závislé činnosti a jejich správné vyplnění 

 

 • na konci semináře bude vyhrazen prostor pro řešení nejasností a dotazů

 

  

Přednáší:                                    

Ing. Šárka Lišková
daňová poradkyně

Termín:                                        

31. 01. 2019 (čtvrtek)    

Místo:                                           

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                        

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:                 

1 250 Kč za osobu