post by admin |

Zdaňování mezd a ostatních příjmů ze závislé činnosti

Jednodenní seminář je určen pro mzdové účetní všech typů zaměstnavatelských organizací, podnikatele a ostatní odborníky, kteří chtějí získat ucelený přehled o ročním zúčtování příjmů ze závislé činnost. 

 

Cílem semináře je podat posluchačům komplexní informace o zdaňování mezd
a zaměstnaneckých benefitů od 1. ledna 2017. Důraz bude kladen zejména na změny
a problémové oblasti a pozornost bude dále věnována ročnímu zúčtování a vyplňování tiskopisů.

 

Program:

Zdaňování mezd a dalších příjmů ze závislé činnosti v roce 2017:

 • minimální mzda platná od 1. 1. 2017
 • další zvýšení daňového zvýhodnění
 • nové možnosti poskytnutí zaměstnaneckých benefitů
 • nejčastější chyby ve mzdových účtárnách a jejich nápravy – opravy chyb při výpočtu
  záloh na daň a daně
 • změny zákona o daních z příjmů – které příjmy, za jakých podmínek je uplatňována
  srážková daň
 • poskytování daňových bonusů jen poplatníkům s aktivními příjmy
 • vázání podmínek pro uplatnění slevy na dani na invaliditu a průkaz ZTP/P
 • změny v doplňkovém penzijním spoření
 • zpřesnění podmínek pro uplatnění slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení
  a nové náležitosti potvrzení pro uplatnění školkovného

 

Roční zúčtování za rok 2016:

 • shrnutí povinnosti mzdových účetní při ročním zúčtování a změny oproti minulému roku
 • vyúčtování záloh a srážkové daně za rok 2016
 • potvrzení vyžadovaná od zaměstnanců a jejich náležitosti
 • problematika pracujících důchodců
 • změny v daňových tiskopisech a seznámení s novým tiskopisem Prohlášením k dani
  a jeho nová elektronická forma

 

 • účastníci obdrží materiály k dané problematice zpracované lektorkou semináře
 • na konci semináře bude vyhrazen prostor pro řešení nejasností a dotazů

 

 

  

Přednáší:                                    

Ing. Straková Ilona
daňová poradkyně Kadaň

Termín:                                        

24. 1. 2017 (úterý)    

Místo:                                           

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                        

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:                 

1 200 Kč za osobu

Číslo účtu:                                     

Fio banka  2300678357/2010     

Variabilní symbol:                       

452