post by admin |

Zdaňování mezd a ostatních příjmů ze závislé činnosti

Jednodenní seminář je určen pro mzdové účetní všech typů zaměstnavatelských organizací, podnikatele a ostatní odborníky, kteří chtějí získat ucelený přehled o ročním zúčtování příjmů ze závislé činnosti.  

 

Cílem semináře je podat nejnovější informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti
od 1. ledna 2018. Důraz bude kladen zejména na změny a problémové oblasti. Pozornost
bude také věnována ročnímu zúčtování a vyplňování tiskopisů.

 

Program:

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od ledna 2018:

 • změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců  
 • úprava podmínek pro výplatu daňového bonusu  
 • příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření  
 • zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti – způsob prokazování nároků  
 • systémová změna ve zdaňování příjmů u zaměstnance bez prohlášení při uplatňování srážkové daně  
 • povinnosti zaměstnavatele při vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti – zvláštní sazba daně, záloha na daň  
 • změny a zpřesnění u školkovného  
 • změny podmínek pro daňové úlevy na invaliditu  
 • náležitosti mzdového listu a návaznost na účetnictví

 

Roční zúčtování za rok 2017:

 • roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance  
 • kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání  
 • zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do základu daně  
 • problematika úroků z úvěrů na financování bytových potřeb 
 • slevy na dani – sleva na vyživovanou manželku a na umístění dítěte v předškolním zařízení 
 • lhůty pro provedení ročního zúčtování záloh
 • výpočet roční daňové povinnosti zaměstnance za rok 2017      
 • změny v tiskopisech daně z příjmů ze závislé činnosti a jejich správné vyplnění 

 

 • účastníci obdrží materiály k dané problematice zpracované lektorkou semináře
 • na konci semináře bude vyhrazen prostor pro řešení nejasností a dotazů

 

  

Přednáší:                                    

Ing. Šárka Lišková
daňová poradkyně

Termín:                                        

25. 01. 2018 (čtvrtek)    

Místo:                                           

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                        

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:                 

1 250 Kč za osobu

Číslo účtu:                                     

Fio banka  2300678357/2010