post by admin |

Daň z příjmů fyzických a právnických osob v roce 2021 a 2022

Seminář je určen pro pracovníky účtáren a daňových útvarů, ekonomy, podnikatele a další odbornou veřejnost.

 

Výklad semináře bude orientován na znění zákona o daních z příjmů, zejména budou podrobně probrány změny platné pro rok 2021. Účastníci semináře budou také informováni o případných změnách a novinkách pro rok 2022, které budou známy do doby konání semináře.

 

 

Program: 

 

Daň z příjmů fyzických osob: 

 • daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 a aktuality pro rok 2022  

 • předmět daně a základ daně

 • dílčí základy daně a jejich změny – u závislé činnosti, z podnikání, nájmu
  a u ostatních příjmů 

 • prokazování příjmů a majetku 

 • paušální uplatnění výdajů – přechod ze skutečných výdajů na paušální 

 • bezúplatné příjmy – získané darem a děděním 

 • nezdanitelné části základu daně 

 • osvobození příjmů od daně – z prodeje movitého a nemovitého majetku,
  příjmy z pojištění, z převodu podílů a cenných papírů

 • solidární zvýšení daně 

 • slevy na dani a jejich změny 

 • daňové zvýhodnění na děti

 • daňově uznatelné a neuznatelné výdaje

 

Daň z příjmů právnických osob: 

 • stanovení základu daně 

 • úprava výsledku hospodaření před zdaněním 

 • položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani

 • položky zvyšující a snižující výsledek hospodaření 

 • zdanění bezúplatných příjmů z dědění a darování 

 • příjmy zdaněné zvláštní sazbou 

 • osvobození příjmů od daně 

 • daňové a nedaňové náklady

 • daňové a nedaňové rezervy a opravné položky

 • změny v oblasti majetku – zrychlené odpisy, zvýšení limitu pro TZ a majetku
  na 80 000 Kč, zrušení daňové kategorie nehmotného majetku 

 

 • změny reagující na současnou pandemickou situaci

 • praktické tipy k prevenci chyb  

 • v závěru bude poskytnut prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů
  a příležitost k výměně zkušeností  

 

 

 

Přednáší:                                

Ing. Dagmar Švecová 
auditorka – firma Audida, s.r.o. Most

Termín:                                   

14. 12. 2021 (úterý)             

Místo:                                       

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                   

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:            

1 250 Kč za osobu