post by admin |

Daň z příjmů fyzických a právnických osob v roce 2017 a 2018

Seminář je určen pro pracovníky účtáren a daňových útvarů, vedoucí ekonomických útvarů
a ekonomy, podnikatele a další odbornou veřejnost.

 

Seminář bude zaměřen na daň z příjmů fyzických a právnických osob včetně společných ustanovení zákona, a to ve vztahu ke změnám, které již byly přijaty v průběhu roku 2017,
tak i ke změnám plánovaným pro rok 2018.

 

Program: 

Daň z příjmů fyzických osob: 

 • prokazování příjmů a majetku  
 • bezúplatné příjmy – získané darem a děděním  
 • základ daně a předmět daně  
 • dílčí základy daně a jejich změny – z podnikání, nájmu a u ostatních příjmů  
 • nezdanitelné části základu daně  
 • osvobození příjmů od daně – z prodeje movitého a nemovitého majetku, příjmy z pojištění, z převodu podílů a cenných papírů, podmínky pro osvobození  
 • příjmy související s minulým, současným a budoucím pracovním poměrem  
 • solidární zvýšení daně  
 • paušální uplatnění výdajů – přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální  
 • slevy na dani a jejich změny  
 • daňové zvýhodnění na děti  
 • postup při ukončení a přerušení podnikání

 

Daň z příjmů právnických osob: 

 • změny v daňovém balíčku týkající se právnických osob a společných ustanovení zákona, kde dochází k rozsáhlým změnám v oblasti daňových odpisů a dalších daňově účinných a neúčinných nákladů  
 • stanovení základu daně 
 • snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani 
 • položky zvyšující a snižující výsledek hospodaření  
 • úpravy pro veřejně prospěšné poplatníky – změny v jejich daňovém režimu 
 • zdanění bezúplatných příjmů  
 • příjmy zdaněné zvláštní sazbou  
 • osvobození příjmů  
 • daňové a nedaňové náklady – úpravy do finančního leasingu
 • daňové a nedaňové rezervy a opravné položky 
 • daň z nabytí nemovitých věcí  
 • hmotný a nehmotný majetek – úpravy v majetku neodpisovaném  a změny v odpisování nehmotného majetku  
 • v závěru bude poskytnut prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost
  k výměně zkušeností  

 

 

 

Přednáší:                                

Ing. Švecová Dagmar
auditorka – firma Audida, s. r. o. Most

Termín:                                   

20. 12. 2017 (středa)             

Místo:                                       

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                   

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:            

1 250 Kč za osobu

Číslo účtu:                               

Fio banka 2300678357/2010