post by admin |

Daň z příjmů fyzických a právnických osob v roce 2016 a 2017

Seminář je určen pro pracovníky účtáren a daňových útvarů, vedoucí ekonomických útvarů a ekonomy, podnikatele a další odbornou veřejnost.

 

Seminář bude zaměřen na daň z příjmů fyzických a právnických osob včetně společných ustanovení zákona a to ve vztahu ke změnám, které již byly na dani z příjmů přijaty v průběhu roku 2016, tak i ke změnám plánovaným pro rok 2017.

 

Program: 

 • současná platná legislativa a přehled změn zákona o daních z příjmů pro rok 2016 a 2017

Daň z příjmů fyzických osob: 

 • předmět daně – ocenění nepeněžního příjmu FO
 • příjmy ze samostatné činnosti, kapitálového majetku a nájmu
 • paušální výdaje – jejich omezení, přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální
 • nezdanitelné části základu daně a slevy na dani z příjmů – navýšení daňového zvýhodnění
  na děti, problémy se slevou na pobyt dětí v předškolním zařízení, zpřísnění podmínek
  pro daňový bonus, sleva na evidenci tržeb
 • osvobození příjmů od daně z dědění a darování, prodeje cenných papírů a nemovitých
  věcí
 • oznámení o osvobozených příjmech
 • zdanění důchodů – dopady Nálezu Ústavního soudu
 • jednotlivé dílčí základy daně – správné stanovení, jejich specifika a optimalizace
 • postup při ukončení a přerušení podnikání
 • prokazování příjmů a majetku

 

Daň z příjmů právnických osob: 

 • rekapitulace změn v dani z příjmů právnických osob za rok 2016 a navrhované změny
  pro rok 2017
 • poplatníci daně, základ daně, placení daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy
 • základní principy zdaňování a placení daně z příjmů PO
 • změny v daňově účinných a neúčinných nákladech a daňových odpisech, odčitatelných položkách od základu daně a slevách na dani
 • dlouhodobý majetek – pořízení, odpisování a způsoby vyřazení
 • leasing v daních – druhy leasingu
 • finanční majetek – výnosy z tržby a prodeje, vklady do obchodních společností
 • zásoby a jejich daňový režim – pořízení, ocenění a vyřazení zásob
 • problematika bezúplatných příjmů
 • v závěru bude poskytnut prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost
  k výměně zkušeností  

 

 

 

Přednáší:                                

Ing. Švecová Dagmar
auditorka – firma Audida, s. r. o. Most

Termín:                                   

7. 12. 2016 (středa)             

Místo:                                       

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                   

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:            

1 200 Kč za osobu

Číslo účtu:                               

Fio banka 2300678357/2010    

Variabilní symbol:                  

449