post by admin |

Daň z příjmů fyzických a právnických osob v roce 2018 a 2019

Seminář je určen pro pracovníky účtáren a daňových útvarů, vedoucí ekonomických útvarů a ekonomy, podnikatele a další odbornou veřejnost.

 

Výklad semináře bude soustředěn na znění zákona o daních z příjmů, podrobně budou probrány zejména změny obsažené v jeho novele platné pro rok 2018. Účastníci semináře budou také informováni o případných změnách a novinkách pro rok 2019 známých do doby konání semináře.

 

Program: 

Daň z příjmů fyzických osob: 

 • daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 a aktuality pro rok 2019 
 • předmět daně a základ daně  
 • prokazování příjmů a majetku
 • bezúplatné příjmy – získané darem a děděním   
 • dílčí základy daně a jejich změny – z podnikání, nájmu a u ostatních příjmů  
 • nezdanitelné části základu daně  
 • osvobození příjmů od daně – z prodeje movitého a nemovitého majetku, příjmy z pojištění, z převodu podílů a cenných papírů, podmínky pro osvobození  
 • příjmy související s minulým, současným a budoucím pracovním poměrem  
 • solidární zvýšení daně  
 • paušální uplatnění výdajů – přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální  
 • slevy na dani a jejich změny  
 • daňové zvýhodnění na děti  
 • postup při ukončení a přerušení podnikání

 

Daň z příjmů právnických osob: 

 • stanovení základu daně 
 • snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani 
 • položky zvyšující a snižující výsledek hospodaření  
 • zdanění bezúplatných příjmů  
 • příjmy zdaněné zvláštní sazbou  
 • osvobození příjmů  
 • daňové odpisy, daňové a nedaňové náklady
 • daňové a nedaňové rezervy a opravné položky 
 • daň z nabytí nemovitých věcí  
 • hmotný a nehmotný majetek   
 • v závěru bude poskytnut prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost
  k výměně zkušeností  

 

 

 

Přednáší:                                

Ing. Dagmar Švecová 
auditorka – firma Audida, s.r.o. Most

Termín:                                   

18. 12. 2018 (úterý)             

Místo:                                       

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                   

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:            

1 250 Kč za osobu