post by admin |

Občanský zákoník a zákoník práce v roce 2014

Seminář je určen pro personalisty, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí pracovníky, majitele a jednatele firem, kteří se zabývají při své činnosti zákoníkem práce.

Seminář bude zaměřen na změny právní úpravy zákoníku práce a souvisejících předpisů, ke kterým došlo v průběhu roku 2013 a na dopady účinnosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 v oblasti pracovněprávních vztahů.

 

Program: 

1. Nový občanský zákoník (NOZ) - obecné zásady soukromého práva uplatňované (taky) v pracovněprávních vztazích (PPV)

 • relativní, absolutní práva, hranice svobodného jednání, vztah soukromého a veřejného práva, možnost odchylování se od NOZ
 • presumpce poctivosti, zneužití práva, slabší strana
 • dobré mravy, veřejný pořádek
 • pravidla výkladu, ochrana práv, svépomoc
 • přechodná ustanovení

2. Novelizace zákoníku práce v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku od 1.1.2014

 • subsidiární použití NOZ – co a za jakých podmínek lze z NOZ  použít pro pracovněprávní vztahy, co je zakázáno použít
 • základní zásady PPV nově, odchylování se od zákoníku práce
 • zaměstnanec, zaměstnavatel nově – kdo jím může být a kdo ne, okamžité zrušení pracovního poměru, DPČ, DPP zákonným zástupcem nezletilého
 • právní jednání – výklad pojmu, neplatnost
 • zdánlivé právní jednání nově  podle zákoníku práce
 • výpověď, okamžité zrušení DPČ, DPP
 • dohoda o srážkách ze mzdy, započtení nově
 • počítání, lhůt a dob, promlčení
 • přechodná ustanovení
 • dotazy a řešení nejčastějších otázek

 

 

Přednáší:                                   Ing. Igor Delinčák – inspektor pro pracovněprávní vztahy Oblastního inspektorátu                                                                                                                pro Ústecký a Liberecký kraj

Termín:                                       13. 02. 2014 (čtvrtek)

Místo:                                          Žatec, Dům dětí a mládeže, Obránců míru 638, 438 01 Žatec

Délka semináře:                      od 9:00 do 14:00, prezentace od 8.00 hod.

Účastnický poplatek:                1 150 Kč za osobu

Číslo účtu:                                  KB  43 – 5749700247/0100  

Variabilní symbol:                      427